Leie til Eie
Usbl ønsker å gjøre det enklere for flere å komme seg inn på boligmarkedet. Mange, spesielt unge mennesker, sliter med å komme seg inn på markedet på grunn kravet til egenkapital. Derfor tilbyr vi Leie til Eie på utvalgte leiligheter i Tunkvartalet. Slik kan du leie boligen, spare opp egenkapital – for så å kjøpe boligen.
Leie til Eie er et boligkonsept som gjør det mulig å leie din egen bolig før du kjøper den. Helt konkret innebærer det at du inngår en leieavtale og en opsjonsavtale hvor du har rett til å kjøpe boligen til en forhåndsbestemt pris. Når boligen er ferdig bygget kan du leie den i inntil 5 år. I denne perioden er det helt opp til deg om du vil benytte deg av retten til å kjøpe boligen til den avtalte prisen. Hvis du vil bruke opsjonen, må du ha gyldig finansieringsbevis fra banken din.

Kombinasjonen av leieavtale og retten til å kjøpe boligen til fastsatt pris, gjør det mulig for deg å bygge opp egenkapital i leieperioden til å kjøpe boligen som du allerede disponerer.

I praksis har du 5 år, i tillegg til byggeperioden, til å spare opp nok egenkapital til å få finansieringsbevis.

I tillegg er det en stor fordel at all eventuell verdistigning på boligen vil tilfalle deg, og bli vurdert som egenkapital den dagen du skal kjøpe denne boligen.
Slik fungerer
Leie til Eie