SØKNADSFRISTEN FOR LEIE TIL EIE ER NÅ UTGÅTT

VIL DU INN PÅ BOLIGMARKEDET?

Tunveien eiendom AS ønsker å gjøre det enklere for flere å komme seg inn på boligmarkedet. Det er mange, spesielt unge mennesker, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet på grunn kravet til egenkapital. Derfor tilbyr vi Leie til Eie på Tunkvartalet. Slik at du kan leie boligen, spare opp egenkapital – for så å kjøpe boligen.

I Tunkvartalet tilbydde vi 10 leiligheter med Leie til Eie. Disse leilighetene var i Hus E, som er det siste bygget i Tunkvartalet. Vi har fortsatt ledige leiligheter igjen, se alle i boligvelger.
SLIK GJØR DU DET:
Meld deg inn i Usbl.
Finn en bolig med Leie til Eie og søk om Leie til Eie.
Hvis du får tilslag, inngår du en leieavtale med Usbl, på inntil 5 år.
Du leier boligen helt frem til du har spart opp nok egenkapital til å kjøpe denne.
I tillegg vil du dra nytte av verdistigningen på boligen i leieperioden.
Hvis du for eksempel sparer 7 % egenkapital selv, og boligen stiger i verdi med 10 % vil du være godt innenfor egenkapitalkravet fra banken.
Gratulerer! Du kan kjøpe boligen.
SLIK GJØR DU DET:
Meld deg inn i Usbl.
Finn en bolig med Leie til Eie og søk om Leie til Eie.
Hvis du får tilslag, inngår du en leieavtale med Usbl, på inntil 5 år.
Du leier boligen helt frem til du har spart opp nok egenkapital til å kjøpe denne.
I tillegg vil du dra nytte av verdistigningen på boligen i leieperioden.
Hvis du for eksempel sparer 7 % egenkapital selv, og boligen stiger i verdi med 10 % vil du være godt innenfor egenkapitalkravet fra banken.
Gratulerer! Du kan kjøpe boligen.
Men, det er selvfølgelig noen kriterier:
Leie til Eie gjelder deg som mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe bolig.
Du må også ha betalingsevne til dekke bokostnadene i leieperioden.
Du kan ikke eie en bolig fra før.
Boliger med Leie til Eie tildeles basert på ansiennitet i Usbl.
Det er kun medlemmer som får Leie til Eie, og sjansene er større for å få bolig jo lengre du har vært medlem.
For at Usbl og vår bankforbindelse, DNB, skal kunne avgjøre om Leie til Eie er en avtale som passer for deg, må du oppgi følgende opplysninger om deg selv i søknaden; sivilstatus, privatøkonomi og dagens bosituasjon. Du vil også bli bedt om å samtykke til at vi kan foreta en kredittsjekk av deg.